Лицензия

SIA PANPHARMACY Свидетельство о регистрации и действующая лицензия:

pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība atļauj pārtikas produktu izplatīšanu aptiekā